Освітні програми ,що реалізуються в закладі освіти,та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.

1-2 класи

 3-4 класи

5-9 класи